Theatermakers Jellie Schippers (regisseur) en Myriam van Gucht (vormgever) winnen het Wim Bary Stipendium 2013 voor hun veel belovende oeuvre. Bij dit stipendium van het Prins Bernhard Cultuurfonds hoort een bedrag van € 7.500,-. Schippers&VanGucht gaan het bedrag aanwenden om hun stichting verder te professionaliseren.

Deze tweejaarlijkse prijs is bestemd voor talentvolle theatermakers met een klein maar veelbelovend oeuvre, die werkzaam zijn achter de schermen. Met een stipendium beloont het Cultuurfonds talent met een financiële toelage, waarvoor de ontvanger in tegenstelling tot bij een beurs geen aanvraag heeft ingediend. Met het geldbedrag krijgt de ontvanger de gelegenheid zich zakelijk of inhoudelijk te verdiepen op zijn/haar vakgebied. In 2010 won choreografe Tabea Martin deze prijs.

In seizoen 2013-2014 zijn er twee producties van Schippers&VanGucht op tournee door Nederland en België:

MIJN FAUST, een coproductie met productiehuis Oost-Nederland, HETPALEIS en Stadsgehoorzaal Kampen.
Spinder, een coproductie met Het Laagland en ondersteund door Het Lab Utrecht.

Voor meer informatie, kijk op www.schippersenvangucht.com en www.mijnfaust.com.